George (56) uit Diest


Enkele jaren geleden werd mijn linkerbeen naar aanleiding van een privéongeval voor een groot deel geamputeerd. Nu alles volledig hersteld is, heb ik gekozen voor een prothese. Jammer genoeg zijn die erg kostelijk en loopt de kostprijs al gauw op tot € 39.610,54, waarbij € 27.177 ten laste bleef van mezelf. Maar door een verzekering DKV Medi Pack af te sluiten, heb ik van dat bedrag nog eens € 21.741,60 terugbetaald gekregen.

Het verhaal van George

Door een wonde die maar niet wou genezen, zagen de dokters zich genoodzaakt om enkele jaren geleden mijn linkerbeen voor een groot deel te amputeren. Een zware klap voor een bezige bij zoals ik. Ondertussen is alles goed hersteld en heb ik gekozen voor een prothese. Ik kijk er naar uit om weer volledig zelfstandig te kunnen zijn.

Jammer genoeg zijn protheses erg duur en blijft de tussenkomst van de mutualiteit beperkt. De prothese kostte me € 39.610,54, waarbij € 27.177 ten laste bleef van mezelf. Maar door een verzekering DKV Medi Pack af te sluiten, heb ik van dat bedrag nog eens € 21.741,60 terugbetaald gekregen. Ik blijf bovendien verzekerd, ook indien ik binnen enkele jaren een nieuwe prothese zou nodig hebben.